Nguyễn Vy-Khanh
TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO

 1. 40 năm sau một cuộc bội-phản
 2. Bình Nguyên Lộc và Tình Đất
 3. Cao Đông Khánh, ngọn lửa cuồng của ngôn-ngữ
 4. Đọc “Khói Sóng Trên Sông” của Nguyễn Văn Sâm
 5. Hồi-ký của Bà Ngô Đình Nhu
 6. Kiên Giang: nhà thơ chân quê và hoa trắng tình-yêu
 7. Miền Nam đạo lý
 8. Miền Nam khai phóng
 9. Miền Nam Lục-Tỉnh Trong Truyện Ký Của Võ Phước Hiếu
 10. Một Số Ghi Nhận Về Văn Học Miền Nam Lục Tỉnh 1954-1975
 11. Ngôn-ngữ của tiểu-thuyết Hồ Biểu Chánh
 12. Nguyễn Đình Chiểu và lý-luận văn-học
 13. Nguyên Nhi: Gió chướng và ngọn hải đăng
 14. Nguyễn Trọng Quản, Hồ Biểu‐Chánh và ảnh hưởng tiểu‐thuyết Âu‐Tây
 15. Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) và những bước đầu của văn-học chữ quốc-ngữ
 16. Nhà văn Hiếu Đệ và Lưu Xứ U-Minh
 17. Nhà văn Võ Kỳ Điền và dòng ý-thức xuyên-suốt trong tác-phẩm
 18. Nhìn Lại Văn-Hóa Người Việt
 19. Nỗi nhớ qua năm tác giả: Xuân Vũ, Hồ Trường An, Kiệt Tấn, Nguyễn Tấn Hưng, Phùng Nhân
 20. Phê Bình Và Đời Sống Văn Học
 21. Quê Hương Vụn Vỡ Của Nguyễn Văn Sâm
 22. Tạp-Chí Bách Khoa Và Văn-Học Miền Nam
 23. Thơ Hà Nguyên Du
 24. Tiếng Việt qua một số tác-phẩm
 25. Trăng mộng của Sương Mai
 26. Trương Vĩnh Ký Sống Đạo Người Việt
 27. Trương Vĩnh Ký và chuyến Âu‐du (1863‐1864)
 28. Vài Ghi Nhận Về Kịch
 29. Vài ghi nhận về nhà văn An Khê
 30. Vài ghi nhận về văn học yêu nước
 31. Văn Học Miền Nam 1954-1975 (1): Một thời văn chương
 32. Văn Học Miền Nam 1954-1975 (2): Một thời thương tiếc
 33. Văn-Học Miền Nam: Thi Ca Miền Nam 1954-1975
 34. Văn-Học Miền Nam qua một bộ “văn học sử” của trong nước
 35. Về một số báo chí Nam kỳ thời đầu văn-học chữ quốc-ngữ
 36. Về Trương Vĩnh Ký và một số vấn đề văn bản, lối nhìn...
 37. Về truyện dị thường, nhân đọc Đoạn Đường Hốt-Tất-Liệt của Lâm Chương

Trang Nhà

Nhà biên khảo Nguyễn Vy-Khanh