Chân dung 45 nhà văn miền Nam

Nguyễn Ðông Ngạc

Những bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh và in trong tập sách “Những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta” - Hai mươi năm văn học miền Nam 54-73 - do nhà xuất bản Sóng của nhà văn Nguyễn Ðông Ngạc in năm 1974 tại Sài Gòn.

Trích lời nhà xuất bản: “Đây là một trong những đóng góp một đời còn lại dành tặng quê hương trong cuộc chiến hơn một phần tư thế kỷ hầu như đã phá vỡ gần hết tất cả gia tài nổi chìm của chúng ta. Sự đóng góp vào cái gia sản tinh thần bất diệt của tổ tiên của những người làm việc trong lặng lẽ giữa tiếng ồn ào của đạn bom này, đã nói lên hùng hồn ý nghĩa của tranh đấu cho Tự Do và những giá trị Nhân Bản. Những người của phần đất bên này giòng Bến Hải”.

(hình được xếp theo alphabet)
Bình Nguyên Lộc


Cung Tích Biền


Doãn Quốc Sỹ


Du Tử Lê


Duy Lam


Duyên Anh


Dương Nghiễm Mậu


Đình Nguyên


Hồ Hữu Tường


Huỳnh Phan Anh


Lê Tất Điều


Mai Thảo


Mặc Đỗ


Nguyễn Đình Toàn


Nguyễn Đông Ngạc


Nguyễn Đức Sơn


Nguyễn Mạnh Côn


Nguyễn Nghiệp Nhượng


Nguyễn Quốc Trụ


Nguyễn Sỹ Tế


Nguyễn Thị Hoàng


Nguyễn Thị Thụy Vũ


Nguyễn Thị Vinh


Nguyễn Thụy Long


Nguyễn Tường Giang


Nguyễn Xuân Hoàng


Nhã Ca


Nhất Hạnh


Nhật Tiến


Sơn Nam


Thanh Nam


Thanh Tâm Tuyền


Thái Lãng


Thảo Trường


Thế Phong


Thế Uyên


Tô Thùy Yên


Trần Thị Ng. H.


Trần Tuấn Kiệt


Trùng Dương


Túy Hồng


Viên Linh


Võ Phiến


Vũ Hạnh


Vũ Khắc Khoan