Giai phẩm Thanh Minh - Thanh Nga kỷ niệm 16 năm

Nhiều tác giả

NKLT: Nhà báo Lê Đại Anh Kiệt sưu tầm được toàn bộ Giai phẩm kỷ niệm những năm thành lập của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga gồm 4 số do soạn giả Kiên Giang cho mượn từ tủ sách của ông. NKLT xin cám ơn nhà báo Lê Đại Anh Kiệt đã chia sẻ tài liệu quý này để phổ biến cho những ai quan tâm đến bộ môn Cải lương.

NKLT trân trọng giới thiệu Giai phẩm Thanh Minh - Thanh Nga kỷ niệm 16 năm này đến với độc giả.