A  ma  cithare qui  s’agite et chante

Destin le veuille, par ici son univers
Bien différent du monde des humains
Au-dessus des montagnes, nul oiseau passe
Plantes ne poussent, eau coule, s’en va, s’efface
Amour s’évanouit, espoir néant
Nul soleil, nulle chaleur ne l’attendent
Maudissant son sort infidèle, se tait
Désolé, à pas égarés, vit en solitaire
De la descendance, ne ferme pas ses portes
Sur l’escabeau, immobile, laisse le vent effleurer ses cordes .......
22-11-2004
Nguyễn-Vĩnh-Bảo


Bà Dương-chiêu-Anh
Bakewell, Úc châu phỏng dịch
24-11-2004

Âu là số kiếp em ơi
Mọi chuyện tiền định sẳn nơi chốn nào
Âm vang tiếng gọi ngọt ngào
Dòng thơ diểm tuyết dạt dào lòng tôi
Phút giây say đấm bồi hồi
Đưa tôi vào cỏi đất trời mung lung
Cô đơn đời cảnh nảo nùng
Bơ vơ vào mộng nổi lòng xót xa
Đắm chìm giửa cỏi bao la
Quay cuồng trìu nặng hồn ta muộn phiền
Hỏi đâu là chốn bình yên?
Cho tôi thoái mái yhản nhiên khóc cười!......