Audio - Video



Audio

Thứ ba, 14 tháng 4 năm 2015

Các Bạn thân mến,

Hôm nay cao hứng đàn Văn thiên Tường Lớp Dựng gởi các Bạn nghe chơi, đồng thời an tâm về sức khỏe của môt người 98 tuổi, tay chưa run, tai nghe rất rõ, trí còn tinh tường.

Cây khô nắng hạn đâu còn nhựa. Hơn ba phần tư thế kỷ (98 tuổi) mà còn đàn được là mừng, không đặt vấn đề hay hay dở.

Vĩnh Bảo

  Văn Thiên Tường lớp Dựng

____________________ 

Thứ Hai, 5 tháng 3 năm 2012

  1.  Dạ Cổ Hoài Lang qua Hành Vân
  2.   Dạ Cổ Hoài Lang hơi buồn của Vọng Cổ

____________________

Video

Nhạc sư Vĩnh Bảo, cây đại thụ của Đờn Ca Tài Tử
__________________________

Nhạc sư Vĩnh Bảo thuyết giảng về Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ tại ĐH Hoa Sen - Phần 

Nhạc sư Vĩnh Bảo thuyết giảng về Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ tại ĐH Hoa Sen - Phần 2
_________________________________