Viết cho Vợ hiền Trâm-Anh

Chín ba tuổi Em chưa trọn vẹn
Để lòng son lỗi hẹn thiên thu
Buồn vui chi lặng lẽ giã từ
Hay sầu nhân thế Em vĩnh biệt
Anh thổn thức muôn ngàn thương tiếc
Khúc nhạc tình quấn quýt bên Em........