Đôi lời giới thiệu sách “Trần Văn Thạch (1905-1945): Cây bút chống bạo quyền áp bức”

Những người Trốtkít Việt Nam, họ đã chết rồi. Họ đã bị mất xác.

Họ còn bị thóa mạ trước và sau khi chết.

Đó là thiệt thòi cho người Việt Nam.

Nay có thêm một cuốn sách về họ là một hiếm hoi đáng quý vì tinh thần Trốtkít đã bị vùi dập khắp thế giới, hiếm hoi chỉ vì không có nhu cầu, không có người tìm hiểu lịch sử Việt Nam nhiều như chúng tôi tưởng.

Thực ra, lúc này cũng có người Việt Nam suy nghĩ sâu xa về nguồn gốc lịch sử Việt Nam của những năm tăm tối nhất, của những năm 39-45 mà hằng triệu người chứng kiến. Những người ấy, đến nay vẫn còn. Dù ít dù nhiều, con cháu họ vẫn còn.

Và những chứng nhân, những hậu duệ của thời đại ấy, dù càng hiếm hoi, lại cảng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là chứng cớ cụ thể qua cuốn sách “Trần Văn Thạch” nay đã ra đời.